Wytyczne COVID-19

Wytyczne  dla klientów:

  • osłona nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).
  • proszę nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.
  • proszę o przychodzenie na zabieg bez osób towarzyszących (w moim gabinecie mogą przebywać jednocześnie tylko dwie osoby).


Proszę o zrezygnowanie z wizyty jeśli:

  • występują u Pani/ Pana objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  • jest Pani/ Pan w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  • zamieszkuje Pani/ Pan z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  • w ciągu tygodnia miała Pani/ Pan kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.


Przed rozpoczęciem zabiegu proszę:

  • umyć i/lub zdezynfekować ręce i/lub założyć rękawiczki jednorazowe ,
  • nosić środek ochrony zasłaniający usta i nos lub zastępczo inne rozwiązanie  spełniające  jego funkcję,  jeżeli specyfika zabiegu na to pozwala.

 

Każdy Klient powinien posiadać własne środki ochronne. Istnieje również możliwość zakupu jednorazowej odzieży ochronnej w salonie.

Wizyty są umawiane jedynie telefonicznie, mailowo bądź przez komunikatory typu Messenger lub WhatsApp. Osobiste umówienie wizyty w salonie jest niemożliwe, a drzwi salonu są zamknięte na czas wykonywania usługi.

Przed KAŻDĄ wizytą Klient będzie zobowiązany wypełnić krótką ankietę, która będzie dostępna w salonie. Istnieje również możliwość przesłania pliku z ankietą do wydruku i podpisania w domu.

Poczekalnia jest wyłączona z użytku.

Zrezygnowałam z serwowania napojów ciepłych- do dyspozycji Klientów będzie jedynie woda mineralna.

Proszę o punktualne przybywanie na umówione wizyty- drzwi salonu będą otwierane na 5 minut przed ustaloną godziną spotkania.