REGULAMIN SALONU KOSMETYCZNEGO „PaWilon Urody”

 1. Salon Kosmetyczny „PaWilon Urody” ma nieregularne godziny pracy. Wizytę można umówić od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 20:00, oraz w dwie soboty w miesiącu. Ze względu na zmienne godziny pracy w zależności od potrzeb Klientek/ Klientów, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub sms-owy. Istnieje również możliwość umówienia się w innych niż standardowe godziny pracy, jednak w takiej sytuacji kwota zabiegu jest o 30% droższa.
 2. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 3. Klientka/ Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klientki/ Klienta będzie podlegała wątpliwościom obsługa Salonu jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 4. W celu zagwarantowania regularnego terminu kolejnej wizyty Klientka/ Klient jest zobowiązana/ zobowiązany do ustalenia kolejnej daty spotkania NAJPÓŹNIEJ w dniu bieżącej wizyty. W przeciwnym wypadku czas oczekiwania na kolejny termin może się wydłużyć.
 5. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientką/ Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 6. Zamówienie usługi w Salonie “PaWilon Urody” jest równoznaczny ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 7. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię.
 8. Wykonanie zabiegu przekłucia uszu, chrząstki, zabiegu mezoterapii mikroigłowej, mikrodermabrazji diamentowej i innych zabiegów z użyciem prądów lub naruszających ciągłość tkanek wymaga pisemnej zgody Klientki/ Klienta na wykonanie zabiegu. W przypadku odmowy podpisania zgody zabieg nie będzie wykonywany.
 9. Uprzejmie prosimy o przybycie ok. 10 min przed planowanym zabiegiem, w celu podpisania zgody na zabieg.
 10. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego i kostnego, chorobach psychicznych oraz chorobach skóry, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV lub innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klientkę/ Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientki i Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 11. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, okularach ochronnych i maseczce. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji i sterylizacji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 12. W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem istnieje możliwość umówienia się na BEZPŁATNĄ konsultację, Personel jest zobowiązany w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz skutkach jego wykonania.
 13. Osoby poniżej 18 roku życia powinny stawić się w Salonie z rodzicem/ prawnym opiekunem w celu podpisania zgody na każdy inwazyjny zabieg. Do grupy zabiegów inwazyjnych zalicza się również manicure hybrydowy czy zabieg przedłużenia rzęs.
 14. Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu lub naliczenia dodatkowych opłat, szczególnie w sytuacjach, kiedy Klientka/ Klient korzystali wcześniej z usług innego salonu. 
 15. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Salonowi “PaWilon Urody” jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Bielenda Professional zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.
 16. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta/ Klientki. O wszystkich cenach Klientka/ Klient jest informowana przed zabiegiem.
 17. Zakres zabiegów wykonywanych przez Salon jest szczegółowo uwzględniony w cenniku. Na wersje rozszerzone zabiegu lub zdobienia paznokci przeznaczone jest odpowiednio więcej czasu. Uprzejmie uprasza się o poinformowanie personelu przy umawianiu wizyty o wybraniu wersji rozszerzonej.
 18. Karnety prezentowe są ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia. Możliwe jest przedłużenie ważności karnetu o 1 miesiąc po wcześniejszym ustaleniu tego z personelem, jednak nie później niż w ostatnim dniu ważności karnetu.
 19. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, a w niemożliwych do przewidzenia sytuacjach przynajmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie.
 20. W przypadku, gdy Klientka/Klient dwukrotnie nie stawi się bądź przełoży umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszona/y zostanie o dokonanie zapłaty zaliczki w wysokości 30% ceny zabiegu, która nie ulega zwrotowi.
 21. Salon jest Naszym miejscem pracy, a dla Klientek i Klientów miejscem relaksu. W związku z tym, iż nie posiadamy kącika zabaw dla dzieci, a salon jest wyposażony w wiele szklanych elementów uprzejmie uprasza się, aby ze względu na bezpieczeństwo i Nasz komfort pracy nie przyprowadzać ze sobą swoich pociech. Nie zastosowanie się do tego punktu regulaminu skutkuje odmową wykonania zabiegu.
 22. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/ Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 23. Reklamacje można zgłaszać DO 7 DNI od daty wykonanej usługi. Po upływie tego terminu reklamacje nie zostaną uwzględnione.
 24. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do właścicielki Salonu p. Patrycji Wójcik osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu 514 374 628 lub e-mailem na adres: pawilonurody@gmail.com. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.
 25. Salon “PaWilon Urody” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.